U proljeće 2016. organizirali smo Tečaj za liturgijske čitače u Župi blaženoga Alojzija Stepinca zajedno sa suradnicima te je tečaj polučio izvrsne rezultate u interpretativnom čitanju, poštivanju standardnojezične norme te bontona liturgijskih čitača.