Želite od svoga glasa napraviti i izvući najbolje?

 

Dođite na ovu jednodnevnu raidonicu upoznavanja glasa na kojoj ćete upoznati svoj glas i pripremiti ga na različite oblike komunikacija u budućnosti.

Edukacija traje od 18 do 21 sat (4 školska sata), a održava se na adresi Vlaška 40.

Datum održavanja: 22.10. ponedjeljak

 

cijena: 220,00 kn

Razmišljate o profiliranju svoga glasa i javnoga nastupa? Niste sigurni rabite li dobre i kvalitetne argumente? Vaše prezentacijske vještine još se usavršavaju? Mislite svakako da možete bolje?

Ako je odgovor da, onda je ovaj tečaj idealan za Vas.

 

CIJENA: 1590,00 kn

 

Trajanje: 30 sati

Raspored predavanja:

1.      modul

petak, 30.11. (18,00 – 21,00), Vlaška 40

subota, 1.12. (9,00 – 11,15) i  (12,00 – 14,15),  pauza 11,15- 12,00, Trgovačka škola

 2. modul

petak, 7.12.  (18,00 – 21,00), Vlaška 40

subota, 1.12. (9,00 – 11,15) i  (12,00 – 14,15),  pauza 11,15- 12,00,Trgovačka škola

3 modul

petak, 14.12.. (18,00 – 21,00), Vlaška 40

subota, 15.12. (9,00 – 11,15) i  (12,00 – 15,00),  pauza 11,15- 12,00,  Trgovačka škola

 

SADRŽAJ

1.      modul:  GLAS (10 sati)

-          disanje (početno i napredno) i vježbe za glas i izgovor -  3 sata

-          alati u govoru (govorne vrednote) - 1 sat

-          dramske vježbe i priprema tijela za javni nastup - 4 sata

-          jezične kompetencije - 2 sata

2.      modul:  GOVOR  (9 sati)

-          kompozicija govora - 2 sata

-          trema u javnom nastupu - 2 sata

-          socijalne vještine i asertivnost- 2 sata

-          neverbalna komunikacija - 2 sata

-          tehnike slušanja - 1 sat

3.      modul:  ARGUMENTI I POSLOVNA RETORIKA (7 sati)

-          argumenti i retorički trikovi - 3 sata

-          uvjeravanje u poslovnom pregovaranju (strategije i taktike) - 3 sata

-          prezentacijske vještine – 1 sat

ZAVRŠNI POKAZNI SATI SUDIONIKA EDUKACIJE (4 sata)

1.      Vježba: Poslovni pregovori i prezentacijske vještine -2 sata

2.      Vježba: Primjena argumenata u debati i kratki javni nastup -  2 sata

 

 

CIJENA: 1590,00 kn

 

OSLOBODITE SE STRAHA I TREME NA USMENOME ISPITU, ŠKOLSKIM PREZENTACIJAMA, SEMINARIMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA!
 
 
 
TEME:
1. Vježbe za glas i izgovor (2)
2. Neverbalna komunikacija (1)
3. Strah i trema u komunikaciji (1)
4. Polemika i debata (2)
4. Socijalne vještine i emocionalna inteligencija u komunikaciji (1)
5. Prezentacijske vještine i vještine aktivnoga slušanja i pamćenja (2)
6. Vježbe opuštanja i improvizacije (1)
7. Završna prezentacija i debata (2)
 
TERMINI:
subota 17.11. - 10 - 13,00; 13,00-13,30 pauza; 13,30 - 15,45
subota 24. 11. - 10 - 13,00; 13,00-13,30 pauza; 13,30 - 15,45
 
Broj sudionika: 12-15
Dob: 15 - 25 godina
Sati: 12

Potkategorije