Ukoliko trebate lekturu teksta pisanoga hrvatskim jezikom, javite se telefonom ili e-mailom kako bismo dogovorili način preuzimanja teksta i potrebno vrijeme za obradu teksta. Lekturu vrše lektori hrvatskoga jezika u skladu sa zakonitostima i pravilima hrvatskoga standardnoga jezika.