Poučavanje hrvatskoga jezika kao stranoga prema suvremenim spoznajama i metodama. Individualiziran pristup. Rad na aktivnome slušanju, govorenju, čitanju i pisanju.

Osobitosti programa

  • brzo učenje
  • kvalitetno učenje
  • fleksibilnost u prostoru i vremenu
  • kreativni pristup
  • težište na komunikaciji
  • individualiziran pristup
  • zanimljivi udžbenici i priručnici
  • suvremene metode u radu
  • mnogo dodatnoga materijala